29 november 2006

Castro niet van de partij

Fidel Castro kondigde gisteren aan dat hij niet aanwezig zal zijn op de festiviteiten die zaterdag 2 december zullen plaats vinden naar aanleiding van zijn uitgestelde 80ste verjaardag. In een mededeling zei hij ""Als ik mij aan jullie richt, aan belangrijke persoonlijkheden ook uit de hele wereld (aanwezig in het Karl Marx theater waar de boodschap werd voorgelezen) sta ik voor een dilemma. Het was niet mogelijk samen te komen in een kleine zaal maar in dit Karl Marx theater waar alle genodigden binnenkunnen. Maar volgens de dokters laat mijn medische toestand het niet toe om dergelijk kolossaal evenement bij te wonen. Daarom koos ik er voor om met jullie langs deze weg te spreken." ... Verschijnt Fidel ooit nog op het toneel?

27 november 2006

gezondheidszorg is catastrofaal in Irak

Gisteravond een aangrijpende reportage op Panorama Bagdad, het verhaal van een dokter. Al Yarmouk is één van de grootste ziekenhuizen in Bagdad. Het moet de drukste spoedafdeling ter wereld hebben. Een Irakese dokter filmde er zelf voor BBC, journalisten of buitenlanders hebben geen toegang tot het ziekenhuis. Het ziekenhuis dateert uit de jaren zeventig. Het was ooit een toonbeeld van de goed uitgebouwde medische infrastructuur waarover Irak beschikte. Er is nu nog maar weinig in Al Yarmouk dat aan die bloeitijd herinnert. Dokters die vroeger routineus appendices verwijderden, moeten nu van 's morgens tot 's avonds scherven uit lichamen halen, stukken van bommen die zijn ontploft bij aanslagen. ...

Vanmorgen dan een artikel van Dahr Jamail in De Morgen. Dahr was een 1,5 jaar geleden te gast in België op uitnodiging van Geneeskunde voor de Derde Wereld. Intal publiceerde toen de brochure "Irak, de menselijke kost van de bezetting" met een aantal artikels van Dahr.

Uit het artikel van Dahr Jamail :
"In totaal hebben de VS al meer dan een miljard dollar besteed aan het Iraakse gezondheidssysteem, maar dat blijft achteruitgaan. Eerder dit jaar zat een project voor de bouw van 142 eerstelijnsgezondheidscentra al zonder geld toen nog maar 20 centra hun voltooiing naderden. De actiegroep Medact meldt dat van de 180 klinieken die de VS tegen eind vorig jaar hoopten te openen, er nog maar 4 af zijn en geen enkele geopend.De onafhankelijke Iraakse Medische Associatie (IMA) kondigde eerder deze maand aan dat van de 34.000 artsen die voor 2003 geregistreerd stonden, meer dan de helft Irak heeft verlaten. Minstens 2.000 artsen werden gedood. En maar liefst 90 procent van de bijna 180 ziekenhuizen in Irak heeft gebrek aan essentiële voorzieningen, stelt de IMA nog."

26 november 2006

onze partners op bezoek

Drie intense dagen van koppen bij elkaar steken en een strategisch plan voor de komende zes jaar uittekenen zijn achter de rug. Samen met onze partners uit Congo, Palestina, de Filippijnen en Cuba gingen we op zoek wat we in het nieuwe meerjarenplan willen realiseren. Er zijn nog heel wat obstakels weg te werken op weg naar het recht op gezondheid: een blokkade in Cuba, bezetting in Palestina, een overheid die gezondheid niet prioritair vindt in Congo, braindrain en repressie tegen progressieve activisten in de Filippijnen, om er maar enkele te noemen. Gezondheid zien wij niet zozeer als het niet aanwezig zijn van ziektes maar is veel meer: een waardige job, menselijke leefomstandigheden, voedselzekerheid, als je ziek bent een dokter hebben in de buurt waar je terecht kan (in Palestina stierven er dit jaar jonge borelingen aan de checkpoints omdat de moeders moesten bevallen aan een checkpoint ..., in de Filippijnen zijn er dorpen waar nog nooit een dokter langskwam, en voor wat Congo betreft hoef ik er zelfs geen tekeningetje bij te maken ...). Nog veel werk dus! Hoe dan ook hebben we veel van elkaar geleerd en was het een stimulerende ontmoeting om er met zijn allen werk van te maken.

21 november 2006

4000 gezinnen in onzekerheid


Er stond iets te gebeuren maar de klap was wel ongemeen hard: 3500 à 4000 banen worden geschrapt bij Volkswagen België. Vanmorgen een interessante opinie van John Vandaele in De Morgen. Een paar doordenkertjes uit die opinie :

Dat maakt meteen duidelijk dat de loonkosten in een zeer geautomatiseerde en kapitaalintensieve sector als de automobielsector minder dan 10 procent van de kosten van een wagen uitmaken. Alleen daardoor kon België een zeer belangrijk land van autoassemblage blijven. (...)

De beauty contest tussen de verschillende filialen van multinationale ondernemingen is immers bikkelhard.(...)

Volkswagen past in het nog bredere verhaal van de mondialisering. Die mondialisering heeft China, India en de vroegere sovjetstaten opgenomen in het wereldkapitalisme, waardoor het aantal arbeiders dat meedraait in de wereldeconomie is verdubbeld van 1,6 miljard tot 3 miljard. Die nieuwe arbeiders hebben niet veel kapitaal meegebracht, waardoor de globale verhouding tussen kapitaal en arbeid veranderd is. Tegenwoordig moeten veel meer mensen strijden voor ongeveer evenveel investeringen. Bovendien gaan markten meer en meer globaal werken, ook die voor arbeid of kapitaal. En zoals dat gaat op markten: datgene wat overvloedig wordt aangeboden, zoals arbeid, zakt in prijs. Wat daarentegen schaarser is, zoals kapitaal, wordt beter beloond. Het gevolg daarvan lees je tegenwoordig zelfs in liberale bladen als The Economist: de lonen (van vooral laaggeschoolde mensen) zullen de komende dertig jaren onder druk staan, de winsten zullen vetter zijn. En inderdaad, dat blijkt zelfs in België voelbaar: de Belgische beurs vliegt van record naar record terwijl vorige week nog werd aangegeven dat de Belgische lonen de komende jaren hooguit de inflatie zullen mogen volgen. Die werkelijkheid is er eigenlijk niet bij verteld toen er voor het eerst gesproken werd over mondialisering. Toen heette het nog dat globalisering voor iedereen een goede zaak was. Nu blijkt dat het voor de enen al wat beter is dan voor de anderen.
Hoe laag kunnen de lonen (van laaggeschoolde mensen maar zij niet alleen) nog zakken? Hoe groot wordt de inkomensongelijkheid in een West-Europa dat altijd grote waarde hechtte aan een zekere inkomensgelijkheid? Het wordt hoog tijd dat de maatschappelijke discussie daarover wordt aangevat, zodat we als samenleving kunnen reageren op wat de mondialisering met ons doet.

18 november 2006

Sinterklaas en Kerstmannen

Alweer in de krant (tja ik lees die elke dag natuurlijk) : "In de periode voor Kerstmis wordt er een recordbedrag uitgegeven aan cadeautjes. Meestal gaat het over luxeproducten waarmee men familieleden en vrienden wil verwennen. Volgens een Europese studie spendeerde een Belgisch gezin in 2005 gemiddeld 634 euro aan kerstgeschenken." Ik kwam een paar jaar geleden terug uit Peru waar ik een paar maanden als vrijwilliger had gewerkt in een afgelegen dorpje Ichuña. Het was bijna eindejaar. De koopwoede hier, het overaanbod, het niet kunnen kiezen welk cadeautje ... ik werd er misselijk van. Het contrast kon niet groter zijn, het contrast of eigenlijk de kloof ... tussen armoede en overdadige rijkdom. Nu ja we leven in een consumptiemaatschappij en consumeren zal je doen. Bij intal/G3W zoeken we ook altijd nieuwe steungevers, tegenwoordig moet je straf uit de hoek komen om mensen hier nog te prikkelen voor het onrecht in de Derde Wereld. Ook de nieuwe Oxfam campagne bijvoorbeeld, bekende vlamingen, gefotografeerd door een professionele bekende fotografe. Het kleine G3W probeert het op zijn manier. Small is beautiful :-)

15 november 2006

Een massale ontvoering van wetenschappers in Bagdad ..

Stond er vanochtend in de krant. Voor mij was dit niet echt "nieuws". Brussels Tribunal en StopUSA stelden dit al maanden geleden aan de kaak. "Het voorbije jaar waren er gemiddeld 10 tot 15 moordpogingen per dag op Iraakse professors en wetenschappers, waarvan telkens een 5-tal succesvol", schreef VS-journalist Dahr Jamail in juni 2004. Al meer dan 2 jaar terug dus!
"Het academisch personeel vreest dat er een echte campagne wordt gevoerd om Irak van zijn academisch geschoolde leerkrachten te beroven teneinde de culturele vernietiging van het land compleet te maken.", schreef de journalist Robert Fisk een maand later. ... maar onze media berichten er pas over als de ontvoeringen massaal genoeg zijn.

Lees het volledige artikel en zie de petitie hierrond gelanceerd bij BRussellsTribunal met reeds meer dan 8400 handtekeningen...

14 november 2006

Nestlé ... voedingsgigant met een reukje


Bijgaande spandoek gemaakt in Colombia viel me op. Onze intal vrienden van Arlac zijn actief rond alles wat er in Latijns-Amerika gebeurt. In Colombia heerst een klimaat van terreur. Daar neemt men het niet zo nauw met mensenrechten en rechten van de arbeiders. Vakbondsmensen, politieke activisten zijn vaak het slachtoffer. Zo ook bij multinational Nestlé: De Colombiaanse vakbond Sinaltrainal heeft in de Verenigde Staten nu een rechtszaak ingespannen tegen het bedrijf. Aanleiding is de moord op Luciano Enrique Romero Molina vorig jaar. Het eerste proces van een lange reeks, klinkt het bij Sinaltrainal. Maar Nestlé is een gigant ... dus ook in de Filippijnen duikt eenzelfde fenomeen op: Op 22 september 2005 werd daar Ka(kameraad, vriend, compañero) Fortuna vermoord. Fortuna had net de stakingspost bij het bedrijf Nestlé in Cabuyao, Laguna verlaten rond 5 uur ‘s avonds. Hij was per motor op weg naar huis toen hij door onbekenden onder vuur werd genomen. Twee kogels troffen hem in de borst. De kogels gingen via zijn rug het lichaam binnen en door zijn borst weer naar buiten. Zijn hart, lever en milt werden daarbij geraakt. Omstaanders brachtten hem in allerijl naar het hospitaal maar bij aankomst was hij al overleden.
Rond de vele (meer dan 760 inmiddels) politiek moorden in de Filippijnen voert intal actie : www.stopthekillings.be. Op 11 december is er een protestactie (fakkelwake) voor de Filippijnse ambassade in Brussel.

13 november 2006

Che te pas en te onpas

Vandaag in De Standaard bijgaande advertentie voor een marketingcongres! Klaar voor de revolutie ?!... Tijdens de intal inleefreis naar Cuba hadden we de kans een gesprek te hebben met Aleida Guevara, ... ja de dochter van Che dus. We konden haar een half uurtje lang al onze vragen stelden. De eerste vraag was meteen wat ze vond van het vele misbruik van het beeld van haar vader. Haar antwoord was duidelijk: gebrek aan respect voor de waarden waar Che echt voor stond. Wil je weten wie de échte Che Guevara was? We maakten een cdrom kwis "Che'ck it out" waar je op een leuke manier veel te weten komt over Che en zijn manier van denken over vrijwilligerswerk, internationalisme, de Nieuwe Mens, terrorisme tegen Cuba,... Misschien moeten we die marketingmannetjes ook eens een exemplaar opsturen! Verslag van interview met Aleida Guevare kan je hier lezen (en ook een kort videofragment zien)

12 november 2006

Cuba y Venezuela, reflexiones y debates

Dit boek kocht ik afgelopen zomer in Cuba, het is de Cubaanse uitgave van OceanPress. German Sánchez is sinds 1994 ambassadeur van Cuba in Venezuela. Hoewel ik veel informatie verwachtte over Venezuela in dit boek wordt er toch veel meer over Cuba geschreven: verkiezingen, wat er zich na de revolutie allemaal heeft voorgedaan (de verworvenheden, de crisis in de jaren 90, maar ook de begane fouten, het bezoek van de paus aan Cuba, ... ). De man geeft ook grif toe dat er fouten werden gemaakt in het verleden en deze werden bijgesteld. Verder nog een interessant hoofdstuk over de verschillende misiones in Venezuela, maar dit stukje vond ik eigenlijk te weinig uitgewerkt. Tot slot is er een hoofdstuk gewijd aan de gebeurtenissen rond de Cubaanse ambassade in Caracas die ook tijdens de staatsgreep tegen Chavez (zie online video 'the revolution will not be televised" ) in april 2002 werd omsingeld. Vermits de schrijver ambassadeur is brengt hij relaas uit eerste hand. Een stukje dat weinig gekend is in heel het verhaal rond de coup. ISBN: 1920888349

11 november 2006

Vamos bien

Vamos bien : "het gaat ons goed". Of het met Fidel goed gaat,is een goed bewaard geheim. Cuba doet het prima: De handel tussen Cuba en Venezuela steeg in 2005 met 42 procent. Een kwart daarvan, zo’n 400 miljoen euro, is een ruil in natura. Cuba ondersteunt de Venezolaanse sociale programma’s met artsen, leraren en landbouwexperts. Chavez betaalt met een fikse korting op de petroleum.
Daarnaast profiteert de Cubaanse economie ook van de hoge grondstofprijzen. De twee belangrijkste exportproducten, nikkel en suiker, zijn de voorbije jaren fors in prijs gestegen. Nikkel, dat wordt gebruikt in roestvrij staal, werd tussen 2002 en 2006 485 % duurder. Ook naar suiker is veel vraag. Het wordt gebruikt om ethanol, een alternatieve brandstof, te maken. De suikerprijs verdubbelde tussen begin 2005 en begin 2006. In 2005 haalde Cuba al een economische groei van 11,8%. Midden oktober tekenden Cuba en China een samenwerkingsakkoord voor de uitbouw van een derde biotechnologisch bedrijf, waarbij Cubaanse producten, ontwikkeld door het Centrum voor moleculaire immunologie en het Centrum voor biotechnologie, in China zullen worden geproduceerd. Bovendien is een samenwerking op til met het Indiase staatsbedrijf Oil & Natural Gas. Voor de noord- en westkust van het eiland zouden zich grote olievelden bevinden met een totale inhoud van 1 miljard vaten. Cuba wil nu samen met het Indiase bedrijf de ontginning aanvatten. Vamos bien dus!

Opruim clusterbommen in Libanon: Israël moet betalen!

Geneeskunde voor de Derde Wereld lanceerde deze petitie nav het bezoek dat Danny, Marthe, Selma en Pierre brachten aan Libanon in augustus. De zowat 1 miljoen stuks achtergebleven en niet-ontplofte clusterbommen maken nog elke dag burgerslachtoffers (gemiddeld drie per dag, waarvan er één jonger is dan 18 jaar).
Daarom eist G3W met deze petitie van de Belgische regering:

  • dat ze de kosten van de ontmijning verhaalt op Israël, en hiervoor alle nodige maatregelen treft
  • dat ze de gerecupereerde som schenkt voor de heropbouw van Libanon, met speciale aandacht voor de gezondheidszorg ten gunste van de armste lagen van de bevolking
  • dat ze een wapenembargo afkondigt tegen Israël, en elke militaire samenwerking met Israël, al dan niet in Navo-verband, weigert.

Reeds meer dan 750 personen ondertekenden deze petitie onder wie een heel aantal profs en persoonlijkheden. Je kan de petitie hier online tekenen.

Human Development Report 2006

Noorwegen voert dit jaar de Human Development Index, een speciaal ontwikkelde welzijnsranglijst, aan. België is dertiende en verliest in vergelijking met de vorige editie vier plaatsen. Dat blijkt uit het donderdag vrijgegeven Human Development Report 2006 van de Verenigde Naties.
Interessant is het als je het rapport eens van naderbij bekijkt, want wat blijkt? Cuba staat op nummer 5o op deze lijst. De totale lijst bevat 177 landen en zoals te verwachten bengelen alle Derde Wereld landen achteraan. Behalve Cuba dus ... verklaring : het gezond recept allicht :-)

veelbetekende blogs

Blogs zijn er in alle vormen en kleuren. Sommige echter hebben wel degelijk impact. Tijdens de Irak oorlog was er de blog van Dahr Jamail die rapporteerde vanuit het belegerde Falluja.
Vandaag bericht Dr. Mona El-Farra vanuit de Gaza strook. Zij werkt als arts in Beith Hanoun de plek waar woensdag de Israelies op een verschrikkelijke manier tekeer gingen.
In het hospitaal van Beith Hanoun zijn de Health Work Comittees actief (HWC is een partnerorganisatie van Geneeskunde voor de Derde Wereld in Palestina).

VS-blokkade tegen Cuba: 183 landen stemmen tegen de blokkade


Jaarlijks en voor de 15de keer op rij reeds werd er op 8 november in de Verenigde Naties gestemd rond de blokkade tegen Cuba. 183 landen stemden tegen de blokkade, 4 stemden voor en er was 1 onthouding. De resolutie werd ingediend door Zuid-Afrika. De stemmers die de blokkade willen verder zetten, waren zoals gebruikelijk de VS, Israel, de Marshall Eilanden (wherever that may be!) en Palau. Nicaragua en Irak stemden niet.
Australie probeerde een wijziging door te voeren in de resolutie door toevoeging van een paragraaf stellende dat " De blokkade van de VS konden gemotiveerd worden door "valabele ongerustheid" over het gebrek aan vrijheid in Cuba en de oproep aan de Cubaanse overheid om politieke gevangenen vrij te laten. Rond dit amendement werd gestemd. Het resultaat was 126 tegen 51 en vijf onthoudingen. De Europese unie ondersteunde het australische amendement over mensenrechten maar stemde toch voor de opheffing van de blokkade omdat ... de blokkade ook buitenlandse ondernemingen die zaken doen met Cuba bestraft.

Nu ja over de schade die het de Cubaanse bevolking berokkent spreekt de EU zich blijkbaar niet uit.
Een volledige site over de blokkade en al zijn gevolgen : www.cubavsbloqueo.cu

Cinema uit Latijns-Amerika

Elk jaar is er rond deze tijd een filmfestival in Brussel "Festival cinémas d'Espagne et d'Amerique Latine". Er staan ook heel wat
Latijns-Amerikaanse films op het programma (14 naar het schijnt, die nooit eerder in België zijn vertoond, en waarvan 8 aan de competitie deelnemen). Ik probeer er alvast eentje mee te pikken die me echt de moeite lijkt "Di buen día a papa".

Hugo Chavez and the bolivarian revolution

De afgelopen tijd doet Hugo Chavez veel stof opwaaien. Laatst nog in de VN. Venezuela is een land waar heel wat gebeurt momenteel. Op zoek naar degelijke achtergrondlectuur rond de man Chavez kwam ik bij dit boek terecht. Een goed boek, dat vlot leest en vooral ook veel historische duiding geeft. Het vertelt goed van waar Chavez komt. Een deel is gewijd aan de coup van april 2002 (maar slechts een klein deel). Het boek vertelt welke stappen Chavez via democratisch wetten en referenda ondernam. Richard Gott was jarenlang correspondent van de Guardian in Latijns-Amerika en hij heeft duidelijk véél kennis van zaken. Ik heb echt een paar keer gedacht waahw, echt!? .. dus veel bijgeleerd bij het lezen ja.
Een aanrader!

een nieuwe blog ...

De ChePresente2006 blog werd door sommigen wel gesmaakt. Nu de grote dag achter de rug is zou ook de blog stilaan uitdoven. Een paar mensen vonden dat ik de blog verder moest zetten. Verderzetten onder de naam Che Presente 2006 leek me moeilijk dan maar een eigen wat meer persoonlijke blog aangemaakt.