20 juni 2007

vrouw = man ??


Wereldwijd zijn meisjes vaak het slachtoffer van discriminatie. Dat schrijft ontwikkelingsorganisatie Plan in het rapport 'Because I Am a Girl', dat de enorme kloof tussen de rechten van meisjes in theorie en die in praktijk blootlegt. Cuba is als derde wereld land zeker een uitzondering op dat vlak. Sinds 1959 wordt in de Cubaanse samenleving geijverd voor gelijke rechten voor man en vrouw. Na al die jaren zijn de vruchten van dat beleid duidelijk te zien: 63% van de universitair gediplomeerden zijn vrouw, in de politiek bekleden 35% van de vrouwen een parlementaire post, 24% van de wetenschappelijke centra in Cuba staan onder leiding van een vrouw, en zo kunnen we nog veel cijfermateriaal citeren. Gelijke kansen zijn mogelijk maar er moet werk van gemaakt worden. Gisteren overleed een grote Dame en voorvechtster van deze rechten: Vilma Espin. Zij richtte de Cubaanse vrouwenorganisatie op.