31 mei 2008

Che zou 80 worden ...


Op 14 juni zou Che 80 zijn geworden. Kaarsjes kan hij niet meer uitblazen maar in Cuba zetten ze hem zeker nu weer even in het zonnetje. Er werd speciaal voor die gelegenheid een website gemaakt http://www.che80.co.cu/. Naast een paar onuitgegeven foto's vind je er ook audio materiaal van zijn speeches. Bekenden zoals Eduardo Galeano, Frei Betto, Silvio Rodríguez, Miguel Barnet, Mario Benedetti en anderen betonen er op hun manier eer aan Che. Verder zijn er ook nog prachtige, sterke affiches gemaakt naar aanleiding van deze 80ste verjaardag. Of hoe mooi een verjaardag soms kan zijn ...

09 mei 2008

Cuba, de revolutie van de eerstelijnszorg viert zijn 30ste verjaardag.


En er is reden genoeg tot vieren zo blijkt. Op de startpagina van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) in de Spaanse versie OMS is een uitgebreid artikel over de verworvenheden van de Cubaanse gezondheidszorg terug te vinden. Met de polykliniek als steunpilaar binnen de wijk heeft Cuba door de jaren heen benijdenswaardige resultaten weten neer te zetten en blijft Cuba de komende uitdagingen (vooral vergrijzing van de bevolking) aangaan. In heel het land zijn er 498 polyklinieken die steeds een zone van 30.000 tot 60.000 inwoners bestrijken. Onder deze polyklinieken resorteren 20 √† 40 dokterspraktijken uit die omgeving. Zij zijn de ruggegraat van het systeem. “De uitdaging die we vandaag moeten aangaan”, zegt Dr. Christina Luna, “ is niet enkel toegang tot gezondheid voor allen te voorzien maar te zorgen dat de kwaliteit van deze gezondheidszorg er altijd op vooruit gaat”.
“We waren er ons bewust van dat preventie de hoeksteen moest zijn van ons systeem. En dat men de situatie van de mens moest begrijpen in al zijn dimensies: biologisch, psychologisch en sociaal, als individu, binnen de familiekring en in zijn gemeenschap”. Momenteel worden de polyklinieken gerehabiliteerd en bieden ze nu 22 diensten aan gaande van radiologie, labo, moeder-kind zorg, kinesitherapie …. Voorheen was de idee dat alle polyklinieken overal dezelfde diensten moesten aanbieden. Ook daarvan is men door de ervaring afgestapt. Als in een bepaalde wijk bijvoorbeeld veel rokers zijn dan zal men in de polykliniek extra sessies van rook-ontwenning voorzien. «Als we uitgaan van die gedachte, betekent dat ook dat de gemeenschap een actieve rol moet spelen en mee moet helpen om gezondheid voor allen waar te maken. Wij hebben altijd achter de idee gestaan van de verklaring van Alma-Ata. Zelfs voor deze officieel was”.

Intal publiceerde een uitgebreide brochure rond gezondheid op Cuba. Je kan deze bestellen via deze link