15 juli 2008

Elke minuut sterft er een moeder in het kraambed

Elke minuut ... ik werd er even stil van toen ik het krantenartikel las vorige week. Vorig jaar ben ik voor het eerst zelf moeder geworden en toen heb ik me al de bedenking gemaakt hoe vrouwen in de Derde Wereld in geval van complicaties en zonder medische hulp er toch kunnen bovenop geraken. Want hoewel de natuur zijn weg gaat en alles wonderbaarlijk is, kan er ook een en ander mislopen. Elke minuut sterft er wereldwijd een vrouw bij het geven van een leven. Terwijl dit net het mooiste moment uit een mensenleven zou moeten zijn. Bekende vrouwen riepen de echtgenotes van de leiders van de G8 op hun man warm te maken voor deze problematiek. Vraag is of zij er oren naar hebben. Elke minuut worden er 380 vrouwen zwanger, worden 190 vrouwen geconfronteerd met ongewenste zwangerschap, hebben 110 vrouwen complicaties als gevolg van een zwangerschap en hebben 40 vrouwen een onveilge abortus.
Moedersterfte is zowat de meest verwaarloosde van de acht Millenniumdoelstellingen van de VN. In 2000 werd vooropgesteld dat tegen 2015 het aantal gevallen met driekwart moest zijn gedaald. Acht jaar later is evenwel zo goed als geen vooruitgang geboekt. Minder dan een kwart van de 68 risicolanden zullen de doelstelling tegen 2015 halen."Het aantal vrouwen dat bij een geboorte sterft ligt nog altijd even hoog als in de jaren tachtig. In zwart Afrika laat een op de zestien vrouwen het leven in het kraambed", zegt Bridget McHenry Ali van WRA UK. Nochtans is de oplossing niet complex of extreem duur. WRA vraagt 10 miljard dollar per jaar extra voor deze strijd, een verdubbeling van het jaarbudget. Dat geld moet gaan naar training van medisch personeel, de verspreiding van medisch materiaal en twee essentiƫle medicijnen die infecties en extreme bloedingen voorkomen. Ook 4 miljoen extra gespecialiseerde verplegers zijn essentieel .
Ook hier is het eigenlijk weer een kwestie van politieke wil, niet zozeer van centen.