13 augustus 2008

Evo Morales krijgt de steun van 63% van de Bolivianen


De peilingen hadden het al wat aangegeven maar niets was helemaal zeker in Bolivië. Ondanks de forse inzet van de oppositie die ook vanuit de VS de nodige ondersteuning (niet openlijk maar onder tafel uiteraard) krijgt, kreeg Morales met 63% van de stemmen de goedkeuring om zijn beleid verder te zetten. Hoewel de meeste tegenwind komt uit de rijke oostelijke provincies die naar meer autonomie (en vooral behoud van de eigen rijkdom) dingen, kreeg Morales daar ook meer stemmen dan bij zijn aantreden in 2005. In de oostelijke departementen liegen de cijfers er niet om : Beni ging van 16% in 2005 naar 43% nu zondag, Santa Cruz van 33% naar 39%, Tarija van 31% naar 47% en Pando van 20% naar 49%. In het Westen van het land waar de meerderheid van de arme indigenas woont haalde hij ronduit schitterende resultaten : met tot meer dan 70% van de stemmen.
In de toekomst zal Morales blijvend moeten afrekenen met de rechtse oppositie die hun belangen en rijkdommen niet graag met de bevolking willen delen. Michel Collon, Belgisch onderzoeksjournalist was eind juli ter plaatse nav het internationaal forum dat er werd georganiseerd. Hij geeft zijn impressies weer en uit zijn ervaringen in het verleden in onder meer Yoegoslavië voorspelt hij de tactiek van Morales' opponenten. Een lang artikel maar zeker de moeite (terug te vinden in het Frans op de intal website)

Amerikaanse vloot in Latijns-Amerikaanse wateren


Op 12 juli beslisten de VS hun IV marinevloot tereactiveren. Deze vloot werd op inactief gezet na de Tweede Wereldoorlog. Devloot bestaat uit 22 schepen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is het objectiefenkel om vertrouwen en zekerheid te geven in de regio door te focussen opgezamenlijke bedreigingen. Volgens admiraal Gary Roughead, chef van demaritieme operaties zal de vloot vooral instaan om drugshandel en handel inwapens en personen te bestrijden, alsook de piraterij die de vrije handel in dewateren van de Zuidelijke hemisfeer bedreigen. Vraag is natuurlijk of jedaarvoor oorlogsbodems moet hebben. Het is geen toeval dat deze vloot net nuweer geactiveerd wordt, nu in Latijns-Amerika linkse regeringen proberen hetroer om te gooien en de VS steeds meer terrein dreigen te verliezen. Decommandant van de vloot Joseph Kernan is anders geen doetje. Hij doorliep geencarrière in de gewone marine maar in de elite eenheid die bedoeld is voor specialeacties en terrorisme-bestrijding.
Door zich in de zuidelijke wateren te stationeren kunnen deVS van nabij alle activiteiten op zee (en ook van naderbij ter land) van deverschillende Latijns-Amerikaanse landen van dichtbij monitoren. Heel watlanden gaven al blijk helemaal niet opgezet te zijn met deze vloot. Chavez, EvoMorales, Fidel Castro, en zelfs ook de regering van Argentinië hebben hunbezorgdheid al geuit over deze nieuwe VS manoeuvres. De VS heeft wereldwijdschepen liggen en ook vele honderden mililtaire basissen. Ze zitten gewoon in ieders achtertuin ...

Bolivia si cambia, Evo sigue

Sinds president Evo Morales begin 2006 aan de slag ging inBolivië is er duidelijk al één en ander veranderd. Vorige week kreeg hijtijdens een tweedaags forum nog de expliciete steun van een aantal internationaleintellectuelen (waaronder François Houtaert, Ramsey Clark). Als je het document met deverwezelijkingen sinds zijn aantreden inkijkt, kan je alleen maar vaststellendat het in alle sectoren vooruit gaat. Er werd meer geïnvesteerd in de publiekesector, de exportcijfers klimmen omhoog, de buitenlandse schuld is gedaald.Door denationalisatie van gasbedrijven kwam er veel geld vrij voor socialeprojecten. De inkomsten vormen nu één zevende van Bolivia’s bruto binnenlands product (bbp) van elf miljard dollar. Entel, de belangrijkste telecommunicatie operator is weer voor 97% in handen van de staat. Meer aandacht en middelen worden vrijgemaakt voor het stimuleren van de landbouw zodat de voedselproductie voor eigen gebruik wordt opgedreven (zeker belangrijk nu met de stijgende voedselprijzen). 4.548 kleine boeren en producenten kregen steun en de beschikbare gronden werden uitgebreid met meer dan 34.000 ha. Naast al deze economische factoren wordt er evenveel aandacht besteedt aan de menselijke aspecten. Bolivië, alsarmste land van Latijns-Amerika, had in het verleden ook een grote groep analfabeten. In 2005 telde men nog meer dan 820.000 ongeletterden. Het onderwijs was zeker voor de inheemse bevolking niet altijd een evidentie. Daar is nu met het programma “Yo, sí puedo (ja, ik kan)”verandering in gekomen. Het programma is gebaseerd op de Cubaanse methode ommensen via video en ander materiaal op korte tijd te scholen. Vandaag zijn er nog slechts 100.023 analfabeten. Daarnaast worden de talen van de inheemsen (Aymara en Quetschua) niet langer in het verdomhoekje geschoven maar als volwaardige taal binnen het leerplan geïntegreerd. Op 10 augustus kan de bevolking in een referendum laten blijken of ze het werk van Evo Morales en zijn equipe al dan niet goedkeuren.