16 september 2008

WHO: “ongelijkheid maakt doden op grote schaal”

Een commissie van de WHO (Wereld GezondheidsOrganisatie) publiceerde recent een rapport na een diepgaande studie van drie jaar rond de sociale determinanten die invloed hebben op de gezondheid: sociale omgeving, tewerkstelling, politiek van de overheid, inkomen, scholingsgraad. Al deze factoren bepalen mee de “gezondheid”. Gezondheid is dus niet enkel een kwestie van wel of niet naar de dokter kunnen. Er zijn niet alleen de grote ongelijkheden tussen landen onderling maar vaak ook binnen een land zelf. Zo leven de Aboriginals 17 jaar minder dan de gemiddelde AustraliĆ«r, kindersterfte in de sloppenwijken van Nairobi is 2,5 keer zo hoog dan in de andere wijken van Naroibi. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.

Een andere “frappante vaststelling” is dat rijkdom alleen niet automatisch leidt tot een betere gezondheid. Het rapport zegt daarover dat als de rijkdom niet gelijkmatig verdeeld wordt het zelfs kan leiden tot nog meer scheeftrekkingen. In 1980 hadden de rijkste landen met 10% van de bevolking een bruto nationaal inkomen dat 60 keer hoger was dan dat van de 10% armste landen. Na 25 jaar van globalisatie is het verschil toegenomen tot 122 keer. Maar rijkdom alleen is niet bepalend. Een aantal lage inkomens-landen zoals Cuba, Costa Rica, China en de Kerala staat in India hebben goede gezondheidsindicatoren ondanks een relatief laag bruto nationaal inkomen. De commissie wijst er hier op dat de beperkte rijkdom ook op een wijze manier besteed kan worden. Veel van het werk ligt buiten de gezondheidssector.

De commissie maakt dan ook volgende aanbevelingen:

-verbeteren van dagelijkse leefomstandigheden

-aanpakken van ongelijke verdeling van macht, geld en middelen

-opmeten en begrijpen van de problemen en evalueren van de impact van acties

Een klepper van een rapport met interessante bevindingen. Vraag is of het allemaal niet bij wat goede intenties blijft. Intal maakt er alvast werk van op 17 en 18 oktober te Brussel met een seminarie en evenement “Dertig jaar na Alma Atta. Het recht op gezondheid is niet te koop”

Ook het netwerk van de People’s Health Mouvement volgt dergelijke rapporten op de voet. Het was eigenlijk dankzij een mail van de PHM-exchange (waarop iedereen die geĆÆnteresseerd is zicht trouwens kan inschrijven) dat ik de informatie kreeg rond de WHO studie.